دل نوشت

چه انتظار عظیمی‌ ،

نشسته در دل ما ...


همیشه منتظریم ،

و کسی‌ نمی‌آید ...!


حمید مصدق

majnoon ...