گاه نوشت های من

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چه انتظار عظیمی‌ ،

نشسته در دل ما ...


همیشه منتظریم ،

و کسی‌ نمی‌آید ...!


حمید مصدق