گاه نوشت های من

از خودم بگم که 
یه جورایی
خیلی حساسم
لوسم
زود گریه میکنم
ولی وقتی میخندم نمیتونم جلو خودمو بگیرم چه تو کلاس باشه چه تو خلوت خودم ی هر جای دیگه:)
درکل زیاد میخندم
زیادم گریه میکنم
اعتماد بنفسم یه خورده ای دارم کوچولوعه فقط
بچه هارو دوس دارم
خرید کردنو^_^
قدم زدنو حتا دویدنو بیشتر
دانشگه تهرانو:)
خیلی دوس دارم